Ωρολόγιο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας – σχολικό έτος 2022-2023

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2022-2023: