Το Νερό Έτσι …. κι Αλλιώς

Το Περιβαλλοντικό πρόγραμμα του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων με τίτλο «Το Νερό Έτσι …. κι Αλλιώς» ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Στο πρόγραμμα εργάστηκαν οι μαθητές/τριες των τμημάτων Α3 και Α4 του σχολείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και μέσα από τις εμπειρίες τους (λόγω των πλημμυρών στην περιοχή μας) ευαισθητοποιήθηκαν ιδιαίτερα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Μέσα από το πρόγραμμα απέκτησαν γνώσεις και εμπειρίες συνδυάζοντας τις πληροφορίες που συνέλεξαν από τη συνεργασία τους μέσα στην ομάδα και κυρίως από τις επισκέψεις και ενημερώσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Μουζακίου, Ελασσσόνας και Τρικκαίων.
Μέσα από όλη την διαδικασία, όπως είπαν και οι ίδιοι οι μαθητές, έμαθαν να λειτουργούν και να μελετούν ομαδικά, να συνεργάζονται, να αναζητούν στοιχεία και απαντήσεις και να συνθέτουν ένα τελικό αποτέλεσμα.
Όλη η παραπάνω γνώση που αποκτήθηκε και οι δράσεις της Περιβαλλοντικής μας ομάδας συγκεντρώθηκαν σε μια παρουσίαση Powerpoint που θα παρουσιαστεί στη σχολική κοινότητα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.
Σε αναμονή λοιπόν γεμάτοι όρεξη για τα Περιβαλλοντικά προγράμματα της επόμενης σχολικής χρονιάς!!!

Δείτε παρακάτω την εργασία των μαθητών/τριών του Α3 και Α4 που συμμετείχαν στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα: