Προσωπικό – Σχολικό έτος 2023-24

Διεύθυνση του σχολείου

Ο Διευθυντής

Ευάγγελος Κίτος ΠΕ86 – Πληροφορικής / ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών

Οι Υποδιευθύντριες

Ουρανία Παπαζεύκου ΠΕ86 – Πληροφορικής / ΠΕ03 Μαθηματικών

Μαρία Αγγελακάκη ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Οι εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2023-24: