«Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2023»

Το σχολείο μας συμμετείχε την ημέρα της εαρινής ισημερίας, Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:40, στην πανελλήνια εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2023».

Ο Ερατοσθένης (3ος αιώνας π.Χ.) με ένα πείραμα που έμεινε στην ιστορία, κατάφερε με τα μέσα και τις γνώσεις της εποχής να αποδείξει την σφαιρικότητα της γης και να μετρήσει την περιφέρεια και συνεπώς την ακτίνα της με αξιοθαύμαστη ακρίβεια. Το πείραμα βασίζεται στην παρατήρηση ότι οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν σε διαφορετικές γωνίες σε διαφορετικά σημεία της Γης. Συγκεκριμένα, αν κάποιος μετρήσει τη γωνία της σκιάς που προκαλεί ένα κάθετο αντικείμενο στον ήλιο σε δύο διαφορετικά σημεία της Γης και μετρήσει την απόσταση μεταξύ των δύο σημείων, τότε μπορεί να υπολογίσει την ακτίνα και την περίμετρο της Γης.

Αυτό το πείραμα αναβίωσαν μαθητές/τριες των τμημάτων Β3 και Β4 με την υποστήριξη της καθηγήτριας ΠΕ03 Παπαθανασίου Αλεξάνδρας και του διευθυντή του σχολείου μας κ. Κίτου Ευάγγελου (ΠΕ86/ΠΕ04).

Η εύρεση της γωνίας φ έγινε με τη βοήθεια πίνακα Τριγωνομετρικών Αριθμών  38ᵒ-41,9ᵒ .

Πραγματοποιήθηκε επιπλέον μέτρηση της γωνίας φ με μοιρογνωμόνιο (χωρίς δεκαδικά ψηφία).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματά των μετρήσεών τους.