Ενισχυτική διδασκαλία – σχολικό έτος 2022-23

Η ενισχυτική διδασκαλία για τη σχολική χρονιά 2022-23 αφορά τους μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου για τα μαθήματα:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες την εβδομάδα)

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες την εβδομάδα)

Μαθηματικά (3 ώρες την εβδομάδα)

Φυσική (1 ώρα την εβδομάδα)

Χημεία (1 ώρα την εβδομάδα)

Αγγλικά (2 ώρες την εβδομάδα)

Πραγματοποιείται στο σχολείο αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων από αδιόριστους εκπαιδευτικούς με εμπειρία, που προσλαμβάνονται ειδικά για το λόγο αυτό, και είναι δωρεάν.

Εδώ θα βρείτε την υπεύθυνη δήλωση για την ενισχυτική διδασκαλία.