Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου για το σχολικό έτος 2022-23

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου για το σχολικό έτος 2022-23: