Ημερολόγια 2022

Μαθητές και μαθήτριες 5 τμημάτων του σχολείου μας έφτιαξαν συννεφόλεξα και δημιούργησαν ημερολόγια για το έτος 2022 σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα:

τα τμήματα Α2 και Β2 δημιούργησαν ημερολόγια στο μάθημα των Γερμανικών με λεξιλόγιο σε διάφορες θεματικές ενότητες,

τα τμήματα Α4 και Α5 δημιούργησαν ημερολόγια στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων με θέμα τα “Βιολογικά προϊόντα”,

το τμήμα Γ4 δημιούργησε ημερολόγιο στο μάθημα της Κοινωνικής Πολιτικής Αγωγής και θέμα τον “Σχολικό Εκφοβισμό”.

Δείτε παρακάτω τα ημερολόγιά τους: