Τμήματα – Υπεύθυνοι – Πρόγραμμα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Στο 2ο Γυμνάσιο λειτουργούν 12 τμήματα γενικής παιδείας

Δείτε παρακάτω τον/την υπεύθυνο εκπαιδευτικό, τους διδάσκοντες και το πρόγραμμα ανά τμήμα: