Τμήματα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Στο 2ο Γυμνάσιο λειτουργούν 12 τμήματα γενικής παιδείας

Δείτε παρακάτω τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, τους διδάσκοντες και το πρόγραμμα ανά τμήμα: